Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd Gminy
    Dane adresowe (1)
    Dni i godziny otwarcia (1)
    Regulamin Organizacyjny (19)
    Kierownictwo Urzędu (4)
    Wydziały i Samodzielne Stanowiska (15)
    INFORMACJE WÓJTA (16)
        Informacje Wójta o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie dróg gminnych (1)
    Ogłoszenia (152)
    PRACA (1)
        Oferty Pracy (211)
            ZOE-AJO (1)
            GOPS (1)
            Gminny Żłobek w Kiełczowie (5)
    Petycje (84)
    E-urząd (1)

Gminny Żłobek w Kiełczowie
    Gminny Żłobek w Kiełczowie (7)

Przetargi / Zamówienia Publiczne / Konkursy
    Przetargi - ustawa PZP (0)
        Zamówienia publiczne Urzędu Gminy Długołeka (6)
        Zamówienia publiczne gminnych jednostek organizacyjnych (17)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminnych jednostek organizacyjnych (5)
    Przetargi - ustawa PZP - ARCHIWUM (0)
        Rok 2020 (55)
        Rok 2019 (27)
        Rok 2018 (38)
        Rok 2017 (39)
        Rok 2016 (33)
        Rok 2015 (31)
        Rok 2014 (53)
        Rok 2013 (68)
        Rok 2012 (76)
        Rok 2011 (71)
        Rok 2010 (26)
            Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie zespołu boisk sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" wraz (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Urzędu Gminy Długołęka (4)
    Sprzedaż nieruchomości (286)
    Sprzedaż nieruchomości - ARCHIWUM (233)
        Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości nr 305/5, obręb Byków-zarządzenie nr 195/10 (1)
        Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości nr 46/12, obręb Siedlec-zarządzenie nr 204/10 (1)
        Rok 2016 (0)
        Rok 2015 (0)
        Rok 2014 (0)
    Pozostałe przetargi i konkursy - inne ustawy (0)
    Pozostałe przetargi i konkursy - inne ustawy - ARCHIWUM (302)

Zamówienia publiczne
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (1)
    Postępowania o udzielenie zamówienia - ustawa PZP (12)
    Zapytania ofertowe (8)

Ochrona Środowiska
    Ogłoszenia (331)
    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (9)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Opracowania (10)
    Reforma gospodarki odpadami (11)
    Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia (10)
    Podmioty wywożące nieczystości ciekłe (1)
    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (2)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią (3)
    Oświadczenie o braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej (1)

Oświadczenia majątkowe
    Kierownictwo Urzędu (4)
    Rada Gminy (3)
    Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (1)
    Osoby wydające decyzje administracyjne (18)

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę)
    Urząd Stanu Cywilnego (12)
    Wydział Ochrony Środowiska (0)
        Druki i wnioski do pobrania (16)
    Wydział Remontów i Inwestycji (0)
        Druki i wnioski do pobrania (0)
        Wzory umów (0)
    Wydział Spraw Obywatelskich (1)
        Działalność gospodarcza (7)
            Druki i wnioski do pobrania (3)
        Meldunki i dowody osobiste (12)
            Druki i wnioski do pobrania (9)
        Alkohole (3)
            Druki i wnioski do pobrania (4)
        Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych (1)
            Klub dziecięcy (2)
        Organizacje pozarządowe (1)
        Wpis do Wykazu dziennych opiekunów. (0)
        Formularz – Karta seniora (1)
        Stypendia sportowe (1)
    Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (2)
        Planowanie Przestrzenne, Geodezja (6)
            Druki i wnioski do pobrania (0)
                Geodezja (3)
                Planowanie przestrzenne (4)
        Gospodarka Nieruchomościami (6)
            Druki i wnioski do pobrania (10)
    Wydział Finansów Publicznych (5)
        Druki i wnioski do pobrania (2)
            2012, 2013, 2014 (0)
            2011 (0)
            2006-2010 (3)
            2015 (4)
            2016 (5)
            2017 (5)
            2018 (5)
            2019 (5)
            2019 - nowe druki (3)
            2020/2021 (3)
                Artykuły: (1)
        Kontrola podatkowa (1)
    Wydział Porządku Publicznego i Transportu (1)
        Druki i wnioski do pobrania (6)
    Inne (8)
    GOPS Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze, Dobry Start (1)

Rejestry i Ewidencje
    Ewidencje ogólnodostępne (1)
    Ewidencje inne (1)
    Rejestry ogólnodostępne (2)
        Lokalizacja Gminnego Żłobka w Długołęce (1)
    Rejestry inne (1)
    Dzienny opiekun. (1)
    Żłobki i kluby dziecięce. (2)

Udostępnianie danych
    Dane osobowe (1)
    Informacja publiczna (1)

PRAWO MIEJSCOWE
    Statut Gminy (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Rok 2002 (0)
            Sesja I w dniu 18 listopada 2002 r. (4)
            Sesja II w dniach 28 listopada - 03 grudnia 2002 r. - część I (5)
            Sesja II w dniach 28 listopada - 03 grudnia 2002 r. - część II (4)
            Sesja IV w dniu 30 grudnia 2002 r. (9)
        Rok 2003 (0)
            Sesja V w dniu 22 stycznia 2003 r. (7)
            Sesja VII w dniu 31 marca 2003 r. (10)
            Sesja VIII w dniu 30 kwietnia 2003 r. (7)
            Sesja IX w dniu 30 czerwca 2003 r. (6)
            Sesja X w dniu 29 sierpnia 2003 r. (8)
            Sesja XII w dniu 30 października 2003 r. (3)
            Sesja XIII w dniu 19 listopada 2003 r. (11)
            Sesja XIV w dniu 1 grudnia 2003 r. (3)
            Sesja XV w dniu 30 grudnia 2003 r. (30)
        Rok 2004 (0)
            Sesja w dniu 30 stycznia 2004 r. (5)
            Sesja w dniu 27 lutego 2004 r. (8)
            Sesja w dniu 10 marca 2004 r. (3)
            Sesja w dniu 30 marca 2004 r. (4)
            Sesja w dniu 16 lipca 2004 r. (2)
            Sesja w dniu 23 września 2004 r. (6)
            Sesja w dniu 3 grudnia 2004 r. (5)
            Sesja w dniu 29 grudnia 2004 r. (7)
        Rok 2005 (8)
        Rok 2006 (11)
        Rok 2007 (10)
        Rok 2008 (9)
        Rok 2009 (0)
            Sesja XXIV w dniu 20 lutego 2009 r. (1)
            Sesja XXV w dniu 03 kwietnia 2009 r. (1)
            Sesja XXVI w dniu 28 kwietnia 2009 r. (1)
            Sesja XXVII w dniu 23 czerwca 2009 r. (1)
            Sesja XXVIII w dniu 28 sierpnia 2009 r. (1)
            Sesja XXIX w dniu 29 września 2009 r. (1)
            Sesja XXX w dniu 27 października 2009 r. (1)
            Sesja XXXI w dniu 06 listopada 2009 r. (2)
            Sesja XXXII w dniu 30 grudnia 2009 r. (1)
        Rok 2010 (0)
            Sesja XXXIII w dniu 29 stycznia 2010 r. (10)
            Sesja XXXIV w dniu 26 marca 2010 r. (9)
            Sesja XXXV w dniu 27 kwietnia 2010 r. (11)
            Sesja XXXVI w dniu 30 czerwca 2010r. (13)
            Sesja XXXVII w dniu 27 lipca 2010r. (10)
            Sesja XXXVIII w dniu 29 września 2010r. (15)
            Sesja XXXIX w dniu 05 listopada 2010 r. (12)
            Sesja XXXVIII w dniu 29 września 2010r. (0)
                Uchwała Nr XXXVIII/453/10 w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektó (1)
            Sesja I w dniach 02 grudnia - 13 grudnia 2010r. - posiedzenie I (4)
            Sesja I w dniach 02 grudnia - 13 grudnia 2010r. - posiedzenie II (9)
            Sesja I w dniach 02 grudnia - 13 grudnia 2010r. - posiedzenie III (1)
            Sesja II w dniu 27 grudnia 2010r. (11)
        Rok 2011 (0)
            Sesja III w dniu 28 stycznia 2011 r. - posiedzenie I (3)
            Sesja III w dniu 02 lutego 2011r. - posiedzenie II (2)
            Sesja III w dniu 14 lutego 2011r. - posiedzenie III (26)
            Sesja IV w dniu 25 marca 2011r. - posiedzenie I (22)
            Sesja IV w dniu 29 marca 2011r. - posiedzenie II (3)
            Sesja V w dniu 28 kwietnia 2011r. (24)
            Sesja VI w dniu 17 maja 2011r. (6)
            Sesja VII w dniu 21 czerwca 2011r. (13)
            Sesja VIII w dniu 27 czerwca 2011r. (11)
            Sesja IX dniu 01 sierpnia 2011r (7)
            Sesja X w dniu 29 września 2011r. (40)
            Sesja XI w dniu 04 listopada 2011r. (15)
            Sesja XII w dniu 14 grudnia 2011 r. (16)
            Sesja XIII w dniu 29 grudnia 2011r. (11)
        Rok 2012 (0)
            Sesja XIV w dniu 31 stycznia 2012 r. (14)
            Sesja XV w dniu 26 marca 2012 r. (20)
            Sesja XVI w dniu 28 maja 2012 r. (10)
            Sesja XVII w dniu 27 czerwca 2012r. (12)
            Sesja XVIII w dniu 27 września 2012r. (11)
            Sesja XIX w dniu 29 października 2012r. (11)
            Sesja XX w dniu 21 grudnia 2012r (15)
        Rok 2013 (0)
            Sesja XXI w dniu 25 stycznia 2013r. (9)
            Sesja XXII w dniu 19 marca 2013r. (18)
            Sesja XXIII w dniu 8 maja 2013r. (14)
            Sesja XXIV w dniu 7 czerwca 2013r. (9)
            Sesja XXV w dniu 24 czerwca 2013r. (27)
            Sesja XXVI w dniu 10 września 2013r. (13)
            Sesja XXVII w dniu 13 listopada 2013r. (14)
            Sesja XXVIII w dniu 30 grudnia 2013r. (19)
        Rok 2014 (0)
            Sesja XXIX w dniu 20 lutego 2014 r. (18)
            Sesja XXX w dniu 31 marca 2014 r. (22)
            Sesja XXXI w dniu 23 kwietnia 2014 r. (10)
            Sesja XXXII w dniu 22 maja 2014 r. (6)
            Sesja XXXIII w dniu 26 czerwca 2014 r. (16)
            Sesja XXXIV w dniu 21 sierpnia 2014 r. (5)
            Sesja XXXV w dniu 26 września 2014 r. (8)
            Sesja XXXVI w dniu 29 października 2014 r. (15)
            I Sesja Rady Gminy w dniu 28 listopada 2014 r. (16)
            II Sesja Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. (14)
        Rok 2015 (0)
            III Sesja Rady Gminy w dniu 12 stycznia 2015 r. (11)
            IV Sesja Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r. (21)
            V Sesja Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2015 r. (16)
            VI Sesja Rady Gminy w dniu 28 maja 2015 r. (13)
            VII Sesja Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2015 r. (12)
            VIII Sesja Rady Gminy w dniu 31 lipca 2015 r. (15)
            IX Sesja Rady Gminy w dniu 22 września 2015 r. (8)
            X Sesja Rady Gminy w dniu 29 października 2015 r. (12)
            XI Sesja Rady Gminy w dniu 4 grudnia 2015 r. (13)
            XII Sesja Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r. (8)
        Rok 2016 (0)
            XIII Sesja Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2016 r. (3)
            XIV Sesja Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2016 r. (19)
            XV Sesja Rady Gminy w dniu 16 marca 2016 r. (21)
            XVI Sesja Rady Gminy w dniu 30 maja 2016 r. (19)
            XVII Sesja Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2016 r. (10)
            XVIII Sesja Rady Gminy w dniu 29 lipca 2016 r. (5)
            XIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w dniu 9 sierpnia 2016 r. (2)
            XX Sesja Rady Gminy w dniu 12 września 2016 r. (4)
            XXI Sesja Rady Gminy w dniu 27 października 2016 r. (24)
            XXII Sesja Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 r. (11)
            XXIII Sesja Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2016 r. (13)
        Rok 2017 (0)
            XXIV Sesja Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2017 r. (10)
            XXV Sesja Rady Gminy w dniu 23 lutego 2017 r (6)
            XXVI Sesja Rady Gminy w dniu 30 marca 2017 r. (18)
            XXVII Sesja Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2017 r. (17)
            XXVIII Sesja Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2017 r. (5)
            XXIX Sesja Rady Gminy w dniu 29 września 2017 r. (15)
            XXX Sesja Rady Gminy w dniu 26 października 2017 r. (15)
            XXXI Sesja Rady Gminy w dniu 30 listopada 2017 r. (14)
            XXXII Sesja Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r. (8)
        Rok 2018 (0)
            XXXIII Sesja Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2018 r. (17)
            XXXIV Sesja Rady Gminy w dniu 26 lutego 2018 r. (12)
            XXXV Sesja Rady Gminy w dniu 23 marca 2018 r. (10)
            XXXVI Sesja Rady Gminy w dniu 30 maja 2018 r. (11)
            XXXVII Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r. (15)
            XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w dniu 10 sierpnia 2018 r. (4)
            XXXIX Sesja Rady Gminy w dniu 9 października 2018 r. (12)
            XL Sesja Rady Gminy w dniu 19 października 2018 r. (49)
            I Sesja Rady Gminy w dniu 20 listopada 2018 r. (6)
            II Sesja Rady Gminy w dniu 30 listopada 2018 r. (15)
            III Sesja Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 r. (9)
        Rok 2019 (0)
            IV Sesja Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2019 r. (10)
            V Sesja Rady Gminy w dniu 21 lutego 2019 r. (7)
            VI Sesja Rady Gminy w dniu 21 marca 2019 r. (17)
            VII Sesja Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2019 r. (18)
            VIII Sesja Rady Gminy w dniu 23 maja 2019 r. (6)
            IX Sesja Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019 r. (21)
            X Sesja Rady Gminy w dniu 20 sierpnia 2019 r. (7)
            XI Sesja Rady Gminy w dniu 19 września 2019 r. (10)
            XII Sesja Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r. (13)
            XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Długołęka w dniu 30 października 2019 r. (2)
            XIV Sesja Rady Gminy w dniu 21 listopada 2019 r. (13)
            XV Sesja Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2019 r. (14)
        Rok 2020 (0)
            XVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w dniu 2 stycznia 2020 r. (2)
            XVII Sesja Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2020 r. (11)
            XVIII sesja Rady Gminy w dniu 27 lutego 2020 r. (15)
            XIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w dniu 9 kwietnia 2020 (3)
            XX Sesja Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2020 r. (13)
            XXI Sesja Rady Gminy w dniu 21 maja 2020 r. (8)
            XXII Sesja Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2020 r. (11)
            XXIII Sesja Rady Gminy w dniu 17 września 2020 r. (32)
            XXIV Sesja Rady Gminy w dniu 22 października 2020 r. (17)
            XXV Sesja Rady Gminy Długołęka w dniu 19 listopada 2020 r. godz. 9:00 (12)
            XXVI Sesja Rady Gminy Długołęka w dniu 28 grudnia 2020 r. godz. 9:00 (22)
        Rok 2021 (0)
            XXVII Sesja Rady Gminy Długołęka w dniu 21 stycznia 2021r. (10)
            XXVIII Sesja Rady Gminy w dniu 18 lutego 2021r. (7)
            XXIX Sesja Rady Gminy Długołęka w dniu 25 marca 2021 r. (11)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Rok 2003 (12)
        Rok 2004 (12)
        Rok 2005 (12)
        Rok 2006 (12)
        Rok 2007 (12)
        Rok 2008 (12)
        Rok 2009 (12)
        Rok 2010 (12)
        Rok 2011 (12)
        Rok 2012 (12)
        Rok 2013 (0)
            Styczeń (35)
            Luty (34)
            Marzec (25)
            Kwiecień (36)
            Maj (23)
            Czerwiec (50)
            Lipiec (47)
            Sierpień (36)
            Wrzesień (20)
            Październik (18)
            Listopad (26)
            Grudzień (33)
        Rok 2014 (0)
            Styczeń (23)
            Luty (25)
            Marzec (36)
            Kwiecień (28)
            Maj (24)
            Czerwiec (26)
            Lipiec (42)
            Sierpień (26)
            Wrzesień (41)
            Październik (27)
            Listopad (20)
            Grudzień (17)
        Rok 2015 (0)
            Styczeń (48)
            Luty (27)
            Marzec (30)
            Kwiecień (33)
            Maj (30)
            Czerwiec (25)
            Lipiec (38)
            Sierpień (38)
            Wrzesień (32)
            Październik (36)
            Listopad (13)
            Grudzień (22)
        Rok 2016 (0)
            Styczeń (37)
            Luty (29)
            Marzec (30)
            Kwiecień (35)
            Maj (28)
            Czerwiec (27)
            Lipiec (29)
            Sierpień (31)
            Wrzesień (28)
            Październik (21)
            Listopad (24)
            Grudzień (19)
        Rok 2017 (0)
            Styczeń (22)
            Luty (37)
            Marzec (29)
            Kwiecień (25)
            Maj (32)
            Czerwiec (20)
            Lipiec (22)
            Sierpień (41)
            Wrzesień (34)
            Pażdziernik (23)
            Listopad (17)
            Grudzień (17)
        Rok 2018 (0)
            Styczeń (30)
            Luty (33)
            Marzec (27)
            Kwiecień (31)
            Maj (17)
            Czerwiec (34)
            Lipiec (41)
            Sierpień (27)
            Wrzesień (38)
            Październik (30)
            Listopad (33)
            Grudzień (24)
        Rok 2019 (0)
            Styczeń (28)
            Luty (52)
            Marzec (46)
            Kwiecień (27)
            Maj (19)
            Czerwiec (25)
            Lipiec (48)
            Sierpień (19)
            Wrzesień (18)
            Październik (24)
            Listopad (28)
            Grudzień (27)
        Rok 2020 (0)
            Styczeń (27)
            Luty (32)
            Marzec (38)
            Kwiecień (21)
            Maj (25)
            Czerwiec (26)
            Lipiec (41)
            Sierpień (14)
            Wrzesień (35)
            Październik (37)
            Listopad (44)
            Grudzień (32)
        Rok 2021 (0)
            Styczeń (22)
            Luty (27)
            Marzec (36)
            Kwiecień (2)
    Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
        Rok 2002 (4)
        Rok 2003 (12)
        Rok 2004 (14)
        Rok 2005 (6)
        Rok 2006 (8)
        Rok 2007 (8)
        Rok 2008 (9)
        Rok 2009 (9)
        Rok 2010 (9)
        Rok 2011 (13)
        Rok 2012 (7)
        Rok 2013 (8)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2015 (10)
        Rok 2016 (10)
        Rok 2017 (10)
        Rok 2018 (11)
        Rok 2019 (12)
        Rok 2020 (11)
        Rok 2021 (2)
    Imienne wykazy głosowań radnych (30)
    Nagrania z sesji Rady Gminy Długołęka (28)
    Interpelacje i zapytania (122)

FINANSE GMINY
    Budżet Gminy (46)
        Rok 2015 (10)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2017 (11)
        Rok 2018 (13)
        Rok 2019 (45)
        Rok 2020 (40)
        Rok 2021 (16)
    Podatki i opłaty (2)
        PODATKI W 2008 ROKU (2)
        PODATKI W 2009 ROKU (6)
        PODATKI W 2010 ROKU (3)
        PODATKI W 2011 ROKU (1)
        PODATKI W 2012 ROKU (3)
            Określenie stawek podatku od środków transportowych (2)
            Określenie stawek podatku od nieruchomości (2)
        PODATKI W 2013 ROKU (3)
        PODATKI W 2014 ROKU (5)
        PODATKI W 2015 ROKU (9)
        PODATKI W 2016 ROKU (6)
        PODATKI W 2017 ROKU (4)
        PODATKI W 2018 ROKU (4)
        PODATKI W 2019 ROKU (4)
        PODATKI W 2020 ROKU (4)
        PODATKI W 2021 ROKU (4)
    Sprawozdania finansowe (0)
        URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA (1)
            Rok 2019 (1)
        GMINA DŁUGOŁĘKA (1)
            Rok 2019 (1)
        JEDNOSTKI PODLEGŁE (0)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce (1)
            Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce (1)
            Zespół Licealno-Gimnazjalny w Długołęce (1)
            Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej w Kiełczowie (1)
            Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie (1)
            Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curii w Wilczycach (1)
            Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Łozinie (1)
            Szkoła Podstawowa im. Nobilistów Polskich w Brzeziej Łące (1)
            Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej (1)
            Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem (1)

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
    Strategia Gminy (4)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (42)
    Obwieszczenia (189)
    Gospodarka nieruchomościami (367)
    Wyłożenia MPZP (9)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka (5)

SAMORZĄD GMINNY
    Rada Gminy (0)
        Sesje Rady Gminy Długołęka (119)
        Skład Rady Gminy (1)
        Kompetencje Rady Gminy (1)
    Komisje Rady Gminy (0)
        Posiedzenia najbliższych Komisji Stałych Rady Gminy Długołęka (570)
        Komisja Rewizyjna (2)
        Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Komunikacji (2)
        Komisja Budżetowa (2)
        komisja oświaty,ochrony zdrowia i opieki społecznej (2)
        Komisja Rolna (2)
        Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (2)
        Komisja skarg, wniosków i petycji (2)

WYBORY
    Wybory (2)
        2010 (0)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (4)
            Wybory Samorządowe (21)
        2011 (0)
            Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych (4)
            Wybory ławników na lata 2012-2015 (2)
            Sejm RP, Senat RP (9)
                Niepełnosprawni (5)
        Obwieszczenia (3)
        2014 (0)
            Parlament Europejski (10)
            Wybory Samorządowe (15)
                Gminna Komisja Wyborcza (30)
        2015 (0)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (9)
                II tura (1)
            Referendum ogólnokrajowe (7)
            Sejm RP, Senat RP (8)
                Niepełnosprawni (2)
        2018 (0)
            Wybory Samorządowe (18)
            Gminna Komisja Wyborcza (15)
        2019 (0)
            Parlament Europejski (9)
                Obwodowe Komisje Wyborcze (5)
            Sejm RP, Senat RP (10)
        2020 (0)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r. (15)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r. (17)

Polityka wewnętrzna urzędu
    Zamierzenia działań władzy uchwałodawczej oraz wykonawczej (5)
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych (10)

Ostrzeganie i alarmowanie ludności
    Zarządzanie kryzysowe (2)
        Telefony alarmowe (4)
        Komunikaty meteorologiczne i hydrologiczne (1)
        Inne zagrożenia (4)

Inne dane udostępniane publicznie
    Kontrole (14)
    Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej (1)
    Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych (3)
    Redakcja Biuletynu (1)

Konsultacje społeczne
    Program współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi. (12)
    Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Długołęka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2)
    Obwieszczenia (2)
    Konsultacje z mieszkańcami dotyczące uchwalenia statutów sołectw (1)

REKRUTACJA
    REKRUTACJA 2016/2017 (1)
    REKRUTACJA 2017/2018 (1)
    REKRUTACJA 2018/2019 (1)
    REKRUTACJA 2019/2020 (1)
    REKRUTACJA 2020/2021 (1)
    REKRUTACJA 2021/2022 (1)

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Długołęka
    Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Długołęka (0)
        Rok 2017 (2)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2019 (2)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2021 (2)
    Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długołęka (1)
        Rok 2017 (2)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2021 (1)
    Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów w Gminie Długołęka – październik 2017 r. (0)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Długołęka
    Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Długołęka (1)

Raporty o stanie gminy Długołeka
    za rok 2019 (1)
    za rok 2018 (1)

Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny 2021
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)

Ochrona danych osobowych
    Ochrona danych osobowych (2)

Raport o stanie zapewnienia dostępności
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urzędu Gminy Długołęka 31.03.2021 (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij