Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

< 26.01.2021 r. >

Plan nr 2021/BZP 00003118/01/P - Wersja nr 1

< 26.02.2021 r. >

Plan nr 2021/BZP 00003118/02/P - Wersja nr 2

< 26.03.2021 r. >

Plan nr 2021/BZP 00003118/03/P - Wersja nr 3

< 09.04.2021 r. >

Plan nr 2021/BZP 00003118/04/P - Wersja nr 4