Nadzór techniczny oraz modyfikacje:
Krzysztof Płysa
Adam Mierzwa

Urząd Gminy Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 48 , fax. (071) 323 02 04 ,
e-mail: k.plysa@gmina.dlugoleka.pl

e-mail: a.mierzwa@gmina.dlugoleka.pl

 

Nadzór merytoryczny – Wydział WO: 

Jarosław Pachana

Urząd Gminy Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 49 , fax. (071) 323 02 04,
e-mail: j.pachana@gmina.dlugoleka.pl

 

Nadzór merytoryczny - Wydział PGN:

Magdalena Tomala

Urząd Gminy Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 29 , fax. (071) 323 02 04,
e-mail: m.tomala@gmina.dlugoleka.pl
 

Nadzór merytoryczny - Wydział WPT:

Tomasz Kudyba

Urząd Gminy Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 84, fax. (071) 323 02 04,
e-mail: t.kudyba@gmina.dlugoleka.pl

 

Nadzór merytoryczny - Wydział RI:

Leszek Jędrzejczuk

Urząd Gminy Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 19, fax. (071) 323 02 04,
e-mail: l.jedrzejczuk@gmina.dlugoleka.p
l

 

Nadzór merytoryczny - Wydział FP:
Karolina Ożóg

Urząd Gminy Długołęka,
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 69, fax. (071) 323 02 04,
e-mail: skarbnik@gmina.dlugoleka.pl
 

 

Nadzór merytoryczny - Wydział OŚ:

Marta Nawrocka

Urząd Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 79, fax. (071) 323 02 04,
e-mail: m.nawrocka@gmina.dlugoleka.pl

 

Nadzór merytoryczny - Wydział PR:

Paweł Kościółek

Urząd Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 43, fax. (071) 323 02 04,
e-mail: 
p.kosciolek@gmina.dlugoleka.pl

 

Nadzór merytoryczny - Wydział IE:

Dagmara Parfanowicz

Urząd Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków
tel. (071) 323 02 89, fax. (071) 323 02 04,
e-mail: d.parfanowicz@gmina.dlugoleka.pl

 

Nadzór merytoryczny - Wydział WSO:

Beata Paździerz
Urząd Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirków

tel. (071) 323 02 39, fax (071) 323 02 04,

e-mail: b.pazdzierz@gmina.dlugoleka.pl