Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Teresa Klimek - za rok:
 2014 2015 2016 

Kierownik- Ewelina Walczak-Pelc- na dzień 30-05-2018 (obięcie stanowiska) za rok 2018 2019

Z-ca Kierownika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ewelina Walczak-Pelc na dzień 30.04.2018 (odejście ze stanowiska)

p.o. Zastępcy Kierownika GOPS Katarzyna Mądrecka -na dzień 10-10-2018 r. -Objęcie stanowiska za rok 2018 2019 korekta

Referent ds. świadczeń wychowawczych - Anna Przybylska - za rok 2018 2019

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik - Ewa Bubień - za rok:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gminny Osrodek Kultury

Kierownik - Paweł Kamiński - za rok  2014 za rok 2014 korekta z dnia 31.12.2015 (Odwołanie ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień -  za rok 2015 z dnia 25.01.2016 (objęcie stanowiska) 2016 2017 2018 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Andrzej Staniszewski - ( obięcie stanowiska ) korekta za rok 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Prezes - Erwin Bolibrzuch- 
 2014 2015 2016 2017 2018 (odejście ze stanowiska)
Prezes - Robert Lewandowski (objęcie stanowiska)  za rok:  2019

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych
Kierownik- Anna Ilona Kutek-   2014 2015 2016 2017 2018 (odejście ze stanowiska)
Kierownik- Artur Sajnóg   (objęcie stanowiska) za rok: 2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny Długołęka
Dyrektor - Wojciech Ciemierzewski - 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mirków
Dyrektor - Edyta Podyma - 
 2014 2015 2016 2017 2018 (objęcie stanowiska) 2019 korekta
Dyrektor - Janina Anna Marynowska  -
rozpoczęcie kadencji     2018 (odejście ze stanowiska)

Szkoła Podstawowa Kiełczów Dyrektor - Joanna Lejza - za rok;    2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Po Dyrektora - Karolina Macowicz - na dzień 01.09.2015  (objęcie stanowiska) 2015 2016 2017 2018 (odejście ze stanowiska)
Po Dyrektora  - Ewa Kwiecinska Bednarska - na dzień 31-12-2016
Dyrektor - Jacek Łyko
(objęcie stanowiska) za rok; 2019 korekta

Szkoła Podstawowa Szczodre
Dyrektor - Agnieszka Cichorek - za rok   2014 2015 2017 na dzień 28.09.2018 ustąpienie ze stanowiska
Dyrektor - Karolina Woźniak- na dzień 28.09.2018 objęcie stanowiska  za rok 2018 korekta 2019

Szkoła Podstawowa Węgrów

Dyrektpor - Robert Wojciech Torchała - za rok
 2015

Przedszkole w Borowej
Dyrektor-Dariusz Gadowicz : na dzień 30.09.2020
 (objęcie stanowiska)

Szkoła Podstawowa w Borowej
Dyrektor - Bernarda Anna Sieczka - za rok:
 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Robert Torchała na dzień 01.09.2015 (objęcie stanowiska) za rok 2015 2016 2017 2018 2019

Publiczne Gimnazjum w Borowej
Dyrektor-Dariusz Gadowicz-za rok:   2014 2015 2016

Zespół Szkól Brzezia Łąka

Dyrektor - Jolanta Gadowicz- za rok  2014 2015 2016 2017 2018 korekta 2019 korekta

Zespół Szkól Łozina

Dyrektor Ilona Skowera za rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zespół Szkól Siedlec
Dyrektor - Maria Biegańska - za rok: 
 2014  korekta za rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gimnazjum Wilczyce

Dyrektor - Iwona Gradzik - na dzień 
1.09.2012 (objęcie stanowiska), za rok  2014 2016 2017 2018 2019

Zespół Gimnazjalno-Licealny Długołęka
Dyrektor - Grażyna Pilarska - za rok: 
 2014 2015 2016 2016-korekta 2017 2018

Gminny Żłobek w Długołęce
Dyrektor - Kamila Stańko - za rok
 2014 korekta oświadczenia za rok 2014

Dyrektor - Ewelina Chmura - za rok 2015 2017 2018 2019
Główny Księgowy- Karolina Jaśko- za rok 2018 2019

Przedszkole w Kiełczowie
Dyrektor -
Karolina Filińska- Krakowiak : na dzień (objęcie stanowiska)

Gminny Żłobek w Kiełczowie
Dyrektor - Beata Paliwoda - na dzień 11.12.2020 (objęcie stanowiska)

ZOZ Siedlec Łozina
Kierownik / Likwidator - Tomasz Adam Grześkowiak - na dzień 24.01.2014