Uchwała nr XL/486/18 Rady Gminy Długołęka z dnia 19 października 2018 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII4002004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka.

Uchwała Nr I/15/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 listopada 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

Uchwała Nr XXVIII/427/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

Uchwała Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.04.2004 r. Nr 61, poz. 1190.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XVIII/400/2004

Uchwała Nr XXXVIII/658/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

Uchwała Nr XLII/723/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

Uchwała Nr XLV/749/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

Uchwała Nr X/118/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

Uchwała Nr XIX/301/12 Rady Gminy  Długołęka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Długołęka (uchwała wchodzi w życie 18.12.2012r.)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały  Nr XIX/301/12