• Dodatków mieszkaniowych
 • Pracowników Urzędu
 • Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
 • Skarg i wniosków
 • Umów o dzieło
 • Umów - zleceń
 • Zaświadczeń
  - o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  - o nie zaleganiu w podatkach
  - o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
  - o wartości otrzymanych bonów paliwowych
 • Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
 • Zbiorników bezodpływowych
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków