• Placówek oświatowych
  • Działalności gospodarczej
  • Zezwoleń na zbiórki publiczne
  • Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Obiektów świadczących usługi hotelarskie