Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Sesja XXXI w dniu 24 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/539/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Szczodre.

Uchwała Nr XXXI/540/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice.


Uchwała Nr XXXI/541/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pania Joannę Ostrowską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/542/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia części protestu wniesionego przez Pana Dariusza Bocheńskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/543/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Pawła Ambroziaka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/544/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Wandę Filipiak-Iżyk do projektu miejscowego planu zagospodarowania prazstrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/545/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Stanisława Pająkiewicza do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/546/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Pawła Pelikana do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/547/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Tadeusza Bęben do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/548/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pania Helenę Stonogę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/549/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa Jana, Władysławę i Grzegorza Bęben do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/550/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Zofię Małecką do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/551/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pania Magdalenę Jędrzejewską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/552/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Piotra Głuszko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/553/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Tomasza Głuszko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/554/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Aleksandra Pawliszyna do projektu miejscowego planu zagospodarowania pzaestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/555/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Elżbietę Chudy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi BRZEZIA ŁĄKA - MPZP OBRĘB BRZEZIA ŁĄKA w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/556/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Waldemara Wolskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi RAMISZÓW - MPZP OBRĘB RAMISZÓW w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/557/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez PaniąDanutę Jagiełło i Pana Zbigniewa Pomiana oraz Wiesława Pomiana do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi RAMISZÓW - MPZP OBRĘB RAMISZÓW w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/558/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Leszka Laskowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi RAMISZÓW - MPZP OBRĘB RAMISZÓW w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/559/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatzenia skargi Pani Kazimiery Hawryliszyn wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiuna uchwałę nr XXVI/497/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004r w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Panią Kazimierę Hawryliszyn do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Lozina w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/560/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatzenia skargi Państwa Danutyn i Władysława Bar wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiuna uchwałę nr XXVI/483/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004r w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Państwa Danutę i Władysława Bar do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Bierzyce w gminie Długołeka.

Uchwała Nr XXXI/561/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Długołęce.

Uchwała Nr XXXI/562/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/99 Rady Gminy Długołęka z dnia 11 października 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zespół Obsługi Ekonomiczno-AdministracyjnejJednostek Oświatowych w Długołęce.

Uchwała Nr XXXI/563/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administacyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce do załatwiania indywiduanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr XXXI/564/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/386/Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendium dla uczniow.

Uchwała Nr XXXI/565/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długołęka.

Uchwała Nr XXXI/566/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: określenia tygodniwego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz doradców zawodowych.

Uchwała Nr XXXI/567/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XXXI/568/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Długołeka pozyczki długoterminowej na pokrycie wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wilczyce-etap I", nie mających pokrycia w planie dochodów budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXI/569/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Długołeka pozyczki długoterminowej na pokrycie wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlec Trzebnicki",nie majacych pokrycia wplanie dochodów budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXI/570/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizcją zadań Gminy podmiotem nienaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Uchwała Nr XXXI/571/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nadawania nazw ulic we wsi Mirków.

Załączniki

539_2005 (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
540_2005 (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
541_2005 (565.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
542_2005 (680.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
543_2005 (491.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
544_2005 (579.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
545_2005 (478.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
546_2005 (464.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
547_2005 (480.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
548_2005 (539.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
549_2005 (531.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
550_2005 (488.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
551_2005 (892.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
552_2005 (905.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
553_2005 (870.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
554_2004 (466.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
555_2005 (532.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
556_2005 (921.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
557_2005 (510.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
558_2005 (503kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
559_2005 (485.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
560_2005 (242.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
561_2005 (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
562_2005 (314.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
563_2005 (249.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
564_2005 (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
565_2005 (853.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
566_2005 (261.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
567_2005 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
568_2005 (317.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
569_2005 (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
570_2005 (602.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
571_2005 (857.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Florkowski
Data utworzenia:2011-04-13 12:53:52
Wprowadził do systemu:Łukasz Florkowski
Data wprowadzenia:2011-04-13 12:54:44
Opublikował:Łukasz Florkowski
Data publikacji:2011-04-14 07:36:40
Ostatnia zmiana:2011-04-14 07:37:37
Ilość wyświetleń:2013

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij