Zamknij okno Drukuj dokument

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Teresa Klimek - za rok:
2012 2013 2014 2015 2016 

Kierownik- Ewelina Walczak-Pelc- na dzień 30-05-2018 (obięcie stanowiska)

Z-ca Kierownika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ewelina Walczak-Pelc na dzień 30.04.2018 (odejście ze stanowiska)

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik - Ewa Bubień - za rok:
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gminny Osrodek Kultury
Kierownik - Ewa Bubień- na dzień 31.01.2012 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Radosław Marek Wiśniewski - na dzień 01.02.2012 (objęcie stanowiska) za rok: , złożono dnia 06.10.2012 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień - na dzień 09.07.2012 (obięcie stanowiska)

Kierownik - Paweł Kamiński - złożono dnia 28.11.2012 (objęcie stanowiska) za rok 2012 2013 2014 za rok 2014 korekta z dnia 31.12.2015 (Odwołanie ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień - złożono dnia 15.11.2012 (odejście ze stanowiska) za rok 2015 z dnia 25.01.2016 (objęcie stanowiska) 2016 2017

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Prezes - Monika Strzelecka - za rok:   na dzień 26.06.2012 (odejście ze stanowiska)
Prezes - Erwin Bolibrzuch-  z dnia
27.07.2012 (według stanu na dzień objęcie stanowiska) za rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych
Kierownik- Anna Ilona Kutek- na dzień 30.04.2012 r. (obęcie stanowiska) za rok:   2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny Długołęka
Dyrektor - Wojciech Ciemierzewski - za rok
2012 2013 2014 2015 2016 2017

p/o Dyrektora - Wioletta Haron - na dzień 14.05.2008 r. (objęcie stanowiska)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mirków
Dyrektor - Edyta Podyma - za rok:
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Szkoła Podstawowa Kiełczów
Dyrektor - Joanna Lejza - za rok;   2012 2013 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Po Dyrektora - Karolina Macowicz - na dzień 01.09.2015  (objęcie stanowiska) 2015 2016 2017
Po Dyrektora  - Ewa Kwiecinska Bednarska - na dzień 31-12-2016

Szkoła Podstawowa Szczodre
Dyrektor - Agnieszka Cichorek - za rok  2012 2013 2014 2015 2017 na dzień 28.09.2018 ustąpienie ze stanowiska

Szkoła Podstawowa Węgrów
Dyrektor - Iwona Gradzik - 
 Złżono dnia 31.08.2012(odejście ze stanowiska)
Dyrektpor - Robert Wojciech Torchała - Złożono dnia
04.09.2012 (objęcie stanowiska)za rok 2012 2013 2015

Szkoła Podstawowa w Borowej
Dyrektor - Bernarda Anna Sieczka - za rok:
2013 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Robert Torchała na dzień 01.09.2015 (objęcie stanowiska) za rok 2015 2016 2017

Publiczne Gimnazjum w Borowej

Dyrektor-Dariusz Gadowicz-za rok:  2012  2013 2014 2015 2016

Zespół Szkól Brzezia Łąka

Dyrektor - Maria Dorota Szymerowska - Cieplicka - za rok: 
 2012
Dyrektor - Jolanta Gadowicz- za rok 2013 2014 2015 2016 2017

Zespół Szkól Łozina

p.o. Dyrektora - Agnieszka Podsiadło -
na dzień 01.08.2012 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor Ilona Skowera za rok 2014 2015 2016 2017

Dyrektor- Ilona Małgorzata Nowaczyk- za rok: 2012
Dyrektor -Ilona Skowera - za rok 2013

Zespół Szkól Siedlec
Dyrektor - Maria Biegańska - za rok: 
 2012 2013 2014  korekta za rok 2014 2015 2016 2017

Gimnazjum Wilczyce
Dyrektor - Grażyna Zbrożyna-Kubicza - za rok:

Dyrektor - Paweł Artur Wojtczak - za rok:   na dzień 31.08.23012 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Iwona Gradzik - na dzień 
1.09.2012 (objęcie stanowiska), za rok 2012 2013 2014 2016 2017

Zespół Gimnazjalno-Licealny Długołęka
Dyrektor - Grażyna Pilarska - za rok: 
2012 2013 2014 2015 2016 2016-korekta 2017

Gminny Żłobek w Długołęce
Dyrektor - Kamila Stańko - na dzień 
30.07.2013 (objęcie stanowiska) za rok 2013 2014 korekta oświadczenia za rok 2014

Dyrektor - Ewelina Chmura - za rok 2015 2017

ZOZ Siedlec Łozina
Kierownik / Likwidator - Tomasz Adam Grześkowiak - na dzień 24.01.2014

Załączniki

2012.07.09 Ewa Bubień - objęcie stanowiska (176.9kB)    
2012-06-28 Monika Strzelecka - odejście ze stanowiska (1.8MB)    
2012.08.01 Agnieszka Podsiadło - odejście ze stanowiska (106.5kB)    
2012.11.21 Aleksander Ziobro - za rok 2011 (244kB)    
2012.08.01 Paweł Wojtczak - odejście ze stanowiska (195.2kB)    
2012.11.28 Paweł Kamiński - objęcie stanowiska (199.2kB)    
2011-04-29 Grześkowiak (1.6MB)    
2011-04-30 Lejza (1.5MB)    
2011-04-27 Turczyk (1.5MB)    
2011-04-28 Podyma (1.5MB)    
2011-04-29 Łabaczuk (1.6MB)    
2011-04-29 Ciemierzewski (1.8MB)    
2011-04-28 Kołpak (1.6MB)    
2011-04-27 Trojanowska (1.7MB)    
2011-04-27 Tużnik (1.5MB)    
2011-04-28 Gradzik (1.1MB)    
2011-04-28 Bubień (1.6MB)    
2011-04-27 Klimek (1.6MB)    
2011-04-26 Przyklenk (1.4MB)    
2011-04-26 Pilarska (1.7MB)    
2011-04-14 Cichorek (1.3MB)    
2011-04-19 Podsiadło (940kB)    
2011-04-18 Wojtczak (1.5MB)    
2011-04-18 Szymerowska (1005.9kB)    
2011-03-15 Strzelecka (1.5MB)    
2011-04-11 Pichlak-Birnbaum (1.6MB)    
2011-03-18 Biegańska (1.4MB)    
2011-04-29 Sieczka (532.6kB)    
2012-02-01 Radosław Marek Wiśniewski - objęcie stanowiska (1.7MB)    
2012-04-16 Beata Pichlak-Birnbaum (1.2MB)    
2012-04-16 Maria Magdalena Biegańska (1.1MB)    
2012-04-16 Paweł Artur Wojtczak (1.2MB)    
2012-04-19 Maria Dorota Szymerowska (1.2MB)    
2012-04-19 Monika Strzelecka (1.2MB)    
2012-04-24 Grażyna Pilarska (1.1MB)    
2012-043-25Donata Tużnik (1.2MB)    
2012-04-26 Bożena Ewa Kołpak (1.5MB)    
2012-04-26 Dariusz Gadowicz (1.1MB)    
2012-04-26 Dariusz Gadowicz (1.1MB)    
2012-04-26 Edyta Helena Podyma (1.1MB)    
2012-04-26Ewa Bubień (1.1MB)    
2012-04-27 Dariusz Przyklenk (1.1MB)    
2012-04-27 Iwona Irena Gradzik (1.2MB)    
2012-04-27 Radosław Marek Wiśniewski (1.1MB)    
2012-04-27 Teresa Klimek (1.2MB)    
2012-04-27 Wojciech Bernard Ciemierzewski (1.1MB)    
2012-04-29 Agnieszka Cichorek (1.2MB)    
2012-04-29 Izabela Trojanowska (1.2MB)    
2012-04-30 Anna Ilona Kutek (1.1MB)    
2012-04-30 Anna Ilona Kutek - objęcie stanowiska (1MB)    
2012-04-30 Bernarda Anna Sieczka (1.9MB)    
2012-04-30 Ilona Małgorzata Nowaczyk (1.2MB)    
2012-04-30 Joanna Małgorzata Lejza (1.1MB)    
2012-04-30 Tomasz Adam Grześkowiak (1.5MB)    
2012-01-31 Ewa Bubień - odejście ze stanowiska (1.6MB)    
2012-06-28 Monika Strzelecka - odejście ze stanowiska (1.8MB)    
2012.07.09 Ewa Bubień - objęcie stanowiska (176.9kB)    
20.01.2012 Bożena Kołpak - odejście ze stanowiska (147.1kB)    
2012.07.27 Erwin Bolibrzuch - objęcie stanowiska (127.7kB)    
2012.08.31 Iwona Irena Gradzik - odejście ze stanowiska (1.3MB)    
2012.09.04 Robert Wojciech Torchała - objęcie stanowiska (1.2MB)    
2012.09.01 Iwona Irena Gradzik - objęcie stanowiska (1.3MB)    
2012.10.06 Radosław Wiśniewski - odejście ze stanowiska (190kB)    
15.11.2012 Ewa Bubień - odejście ze stanowiska (186.4kB)    
21_03_2013 Maria Biegańska - za rok 2012 (232.1kB)    
2013_04_20 Maria Szymerowska-za rok 2012 (119.8kB)    
2013_04_23 Ewa Bubień-za rok 2012 (175.7kB)    
2013_04_24 Grażyna Pilarska-za rok 2012 (176.9kB)    
2013_04_26 Bernarda Sieczka-za rok 2012 (151kB)    
2013_04_29 Agnieszka Cichorek-za rok 2012 (204.4kB)    
2013_04_29 Anna Kutek-za rok 2012 (120.3kB)    
2013_04_29 Dariusz Gadowicz-za rok 2012 (129kB)    
2013_04_29 Edyta Podyma-za rok 2012 (196.9kB)    
2013_04_29 Joanna Lejza-za rok 2012 (129kB)    
2013_04_29 Robert Torchała-za rok 2012 (158.1kB)    
2013_04_29 Teresa Klimek-za rok 2012 (205.1kB)    
2013_04_29 Wojciech Ciemierzewski-za rok 2012 (113kB)    
2013_04_30 Erwin Bolibrzuch-za rok 2012 (140.1kB)    
2013_04_30 Ilona Nowaczyk-za rok 2012 (158.2kB)    
2013_04_30 Iwona Gradzik-za rok 2012 (155kB)    
2013_04_30 Katarzyna Wolicka-za rok 2012 (174.4kB)    
2013_04_30 Paweł Kamiński-za rok 2012 (182.7kB)    
2013-07-30 Stańko (1.7MB)    
2011-09-28 - Ilona Nowaczyk (1.5MB)    
2014-01-24 Tomasz Grześkowiak (1.6MB)    
2014-04-28 Teresa Klimek (1.8MB)    
2014-04-25 Ewa Bubień (1.1MB)    
2014-04-23 Paweł Kamiński (1.8MB)    
2014-04-30 Erwin Bolibrzuch (1.1MB)    
2014-04-29 Anna Kutek (1.2MB)    
2014-04-29 Edyta Podyma (1.4MB)    
2014-04-30 Wojciech Ciemierzewski (1018.9kB)    
2014-05-05 Joanna Lejza (1.2MB)    
2014-04-29 Agnieszka Cichorek (1.7MB)    
2014-04-25 Robert Torchała (1.2MB)    
2014-04-30 Dariusz Gadowicz (1.6MB)    
2014-04-30 Bernarda Sieczka (1.3MB)    
2014-04-30 Ilona Skowera (1.4MB)    
2014-04-03 Maria Biegańska (1.8MB)    
2014-04-30 Jolanta Gadowicz (1.6MB)    
2014-04-30 Iwona Gradzik (1.3MB)    
2014-04-29 Grażyna Pilarska (1.5MB)    
2014-04-30 Kamila Stańko (1.6MB)    
2015-03-06 Paweł Kamiński (1.8MB)    
13-04-2015 oświadczenie majątkowe Paweł Kamiński - korekta (1.9MB)    
26-06-2015 korekta oświadczenia majątkowego Ewelina Chmura (2.1MB)    
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Ewelina Chmura (1.9MB)    
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Maria Biegańska (1.3MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Erwin Jacek Bolibrzuch 2014 rok (1.2MB)    
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Maria Biegańska (1.3MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Agnieszka Cichorek 2014 (1.9MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Edyta Podyma 2014 (868kB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Grażyna Pilarska 2014 rok (1.2MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Ilona Skowera 2014 (1.7MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Anna Kutek 2014 rok (1.2MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Teresa Klimek 2014 rok (1.1MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Ewa Bubień 2014 rok (1.7MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Joanna Lejza 2014 (1.3MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Wojciech Ciemierzewski 2014 rok (1MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Bernarda Sieczka 2014 (1.4MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Iwona Gradzik rok 2014 (1.3MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Jolanta Gadowicz 2014 rok (1.8MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Dariusz Gadowicz 2014 rok (1.8MB)    
29 10 2015 Lejza Joanna - na dzień odwołania ze stanowiska dyrektora SP w Kiełczowie (1.2MB)    
29 10 2015 Macowicz Karolina - na dzień powołania na po dyrektora SP w Kiełczowie (1.8MB)    
29 10 2015 Sieczka Bernarda - odowołanie ze stanowiska dyrektora SP w Borowej (1.3MB)    
29 10 2015 Torchała Robert - powołanie na stanowisko dyrektora SP w Borowej (1.4MB)    
Podyma E. (753.9kB)    
Macowicz K. (1.3MB)    
Klimek T. (1MB)    
Gadowicz D. (1.1MB)    
Gadowicz J. (1.2MB)    
Bubień E. GBP (1.5MB)    
Bubień E. GOK (1.4MB)    
Ciemierzewski W. (1.1MB)    
Kutek A. (1.1MB)    
Pilarska G. (1.1MB)    
Skowera I. (1.6MB)    
Torchała R. (1.3MB)    
Chmura E. (1.5MB)    
Biegańska M. (1MB)    
Cichorek A. (1.3MB)    
Kamiński P. Odwołanie ze stanowiska (1.7MB)    
Bubień E. Objęcie stanowiska (1.5MB)    
Erwin Bolibrzuch (1.3MB)    
osw Bolibrzuch ZUK (1.3MB)    
osw Podyma (729.2kB)    
osw Bolibrzuch ZUK (1.3MB)    
osw Bubien GBP (1.6MB)    
osw Bubien GOK (1.5MB)    
osw Cichorek (1.2MB)    
osw D.Gadowicz (1.8MB)    
osw Klimek (1.2MB)    
osw Kutek (1.1MB)    
osw Kwieecinska-Bednarska (1.5MB)    
osw Macowicz (1.2MB)    
osw Podyma (729.2kB)    
osw Sciesielska (993.4kB)    
osw Skowera (1.5MB)    
osw.J Gadowicz (1.5MB)    
ośw. Bieganska (1011.8kB)    
osw Gradzik (1.2MB)    
osw Pilarska (1MB)    
ośw. Torchala (1.3MB)    
osw Ciemierzewski (1MB)    
2017-08-24 Pilarska - za 2016-korekta (871.3kB)    
oswiadczenie majątkowe Kierownik GOPS rozpoczecie (1.6MB)    
oswiadczenie majątkowe Kierownik ZOE-AJO (962.4kB)    
oświadczenie majatkowe GBP Dyrektor (1.6MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor Żłobka (1MB)    
oświadczenie majątkowe GOK Dyrektor (1.6MB)    
oświadczenie majątkowe Wójt (1.3MB)    
oświadczenie majątkowe Zastępca Kierownika GOPS (1.6MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor SP Borowa (1.2MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor SP Brzezia Łąka (1.7MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor SP Kielczow (1.3MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor SP Szczodre (1.2MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor SP Wilczyce (1.2MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespól Szkolno-Prz Długołęka (1MB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespół S-P Mirkow (994.9kB)    
oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespół szkół Długoleka (1023.2kB)    
oświadczenie majątkowe SP Dyrektor Łozina (1.4MB)    
oświadczenie majątkowe SP Siedlec (1.1MB)    
ZUK Prezes (1.4MB)    
oswiadczenie majatkowe Dyrektor SP Szczodrem (1.2MB)    

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:2013-05-21 14:35:07
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-05 15:23:51
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-05 15:23:55
Ostatnia zmiana:2018-11-14 15:50:33
Ilość wyświetleń:25378