Zamknij okno Drukuj dokument

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Teresa Klimek - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik - Ewa Bubień - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gminny Osrodek Kultury
Kierownik - Izabela Trojanowska - za rok: 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (korekta) 2010 2011

Kierownik - Ewa Bubień- na dzień 31.01.2012 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Radosław Marek Wiśniewski - na dzień 01.02.2012 (objęcie stanowiska) za rok: 2011, złożono dnia 06.10.2012 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień - na dzień 09.07.2012 (obięcie stanowiska)

Kierownik - Paweł Kamiński - złożono dnia 28.11.2012 (objęcie stanowiska) za rok 2012 2013 2014 za rok 2014 korekta z dnia 31.12.2015 (Odwołanie ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień - złożono dnia 15.11.2012 (odejście ze stanowiska) za rok 2015 z dnia 25.01.2016 (objęcie stanowiska) 2016

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Prezes - Marek Baliński - za rok: 
2004 2005 2006 na dzień 05.05.2008 (odejście ze stanowiska)
Prezes - Monika Strzelecka - za rok:
2007 2008 2009 2010 2011 na dzień 26.06.2012 (odejście ze stanowiska)
Prezes - Erwin Bolibrzuch-  z dnia
27.07.2012 (według stanu na dzień objęcie stanowiska) za rok 2012 2013 2014 2015 2016

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych
Kierownik - Barbara Długosz - na dzień
20.11.2006 r. za rok: 2006 2007
Kierownik - Iwona Katarzyna Ostrowska, Haszczak - za rok: 2008, na dzień 14.12.2009 r. (odejście ze stanowiska)
Kierownik - Beata Łabaczuk - na dzień
16.11.2009 r. (objęcie stanowiska) za rok: 2009 2010
Kierownik- Anna Ilona Kutek- na dzień 30.04.2012 r. (obęcie stanowiska) za rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny Długołęka
Dyrektor - Wojciech Ciemierzewski - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 na dzień 05.05.2008 (odejście ze stanowiska) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

p/o Dyrektora - Wioletta Haron - na dzień 14.05.2008 r. (objęcie stanowiska)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mirków
Dyrektor - Edyta Podyma - za rok:
2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Szkoła Podstawowa Dobroszów
Dyrektor - Helena Szyszka - za rok: 2002 2003 2004
Dyrektor - Dariusz Przyklenk - na dzień
01.01.2006 r. za rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Szkoła Podstawowa Kiełczów
Dyrektor - Bogumiła Olchówka - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dyrektor - Joanna Lejza - za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Po Dyrektora - Karolina Macowicz - na dzień 01.09.2015  (objęcie stanowiska) 2015 2016
Po Dyrektora  - Ewa Kwiecinska Bednarska - na dzień 31-12-2016

Szkoła Podstawowa Szczodre
Dyrektor - Elżbieta Turczyk - za rok:
2002 2003 2004 2005
Dyrektor - Małgorzata Lilianna Szeliga - za rok: 2006
Dyrektor - Bożena Kleszcz - na dzień 01.03.2009 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Agnieszka Cichorek - na dzień
23.03.2009 (objęcie stanowiska) za rok: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Szkoła Podstawowa Węgrów
Dyrektor - Iwona Gradzik - za rok:
2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Złżono dnia 31.08.2012(odejście ze stanowiska)
Dyrektpor - Robert Wojciech Torchała - Złożono dnia
04.09.2012 (objęcie stanowiska)za rok 2012 2013 2015

Szkoła Podstawowa w Borowej
Dyrektor - Bernarda Anna Sieczka - za rok:
2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Robert Torchała na dzień 01.09.2015 (objęcie stanowiska) za rok 2015 2016

Publiczne Gimnazjum w Borowej
Dyrektor - Elżbieta Turczyk - za rok:
2006 2007 2008 2009 2010

Dyrektor-Dariusz Gadowicz-za rok: 2011 2012  2013 2014 2015 2016

Zespół Szkól Brzezia Łąka
Dyrektor - Joanna Lejza - za rok:
2002 2003 2004 2005  2006, na dzień 31.08.2008 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Maria Dorota Szymerowska - Cieplicka - za rok:
2008 2009 2010 2011 2012
Dyrektor - Jolanta Gadowicz- za rok 2013 2014 2015 2016

Zespół Szkól Łozina
Dyrektor - Jacek Adam Łyko - za rok:
2005 2006, na dzień 31.08.2007 (odejście ze stanowiska)
p.o. Dyrektora - Agnieszka Podsiadło - na dzień
25.09.2007 za rok 2007  2008 2009 2010 na dzień 01.08.2012 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor Ilona Skowera za rok 2014 2015 2016

Dyrektor- Ilona Małgorzata Nowaczyk- na dzień 28.09.2011 (objęcie stanowiska), za rok 2011 2012
Dyrektor -Ilona Skowera - za rok 2013

Zespół Szkól Siedlec
Dyrektor - Maria Biegańska - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  korekta za rok 2014 2015 2016

Gimnazjum Wilczyce
Dyrektor - Grażyna Zbrożyna-Kubicza - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dyrektor - Paweł Artur Wojtczak - za rok: 2008 2009 2010 2011, na dzień 31.08.23012 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Iwona Gradzik - na dzień 
1.09.2012 (objęcie stanowiska), za rok 2012 2013 2014 2016

Zespół Gimnazjalno-Licealny Długołęka
Dyrektor - Grażyna Pilarska - za rok: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-korekta

Gminny Żłobek w Długołęce
Dyrektor - Kamila Stańko - na dzień 
30.07.2013 (objęcie stanowiska) za rok 2013 2014 korekta oświadczenia za rok 2014

Dyrektor - Ewelina Chmura - za rok 2015

ZOZ Siedlec Łozina
Kierownik / Likwidator - Tomasz Adam Grześkowiak - na dzień 24.01.2014

Załączniki

2012.07.09 Ewa Bubień - objęcie stanowiska (176.9kB)    
2012-06-28 Monika Strzelecka - odejście ze stanowiska (1.8MB)    
2012.08.01 Agnieszka Podsiadło - odejście ze stanowiska (106.5kB)    
2012.11.21 Aleksander Ziobro - za rok 2011 (244kB)    
2012.08.01 Paweł Wojtczak - odejście ze stanowiska (195.2kB)    
2012.11.28 Paweł Kamiński - objęcie stanowiska (199.2kB)    
2011-04-29 Grześkowiak (1.6MB)    
2011-04-30 Lejza (1.5MB)    
2011-04-27 Turczyk (1.5MB)    
2011-04-28 Podyma (1.5MB)    
2011-04-29 Łabaczuk (1.6MB)    
2011-04-29 Ciemierzewski (1.8MB)    
2011-04-28 Kołpak (1.6MB)    
2011-04-27 Trojanowska (1.7MB)    
2011-04-27 Tużnik (1.5MB)    
2011-04-28 Gradzik (1.1MB)    
2011-04-28 Bubień (1.6MB)    
2011-04-27 Klimek (1.6MB)    
2011-04-26 Przyklenk (1.4MB)    
2011-04-26 Pilarska (1.7MB)    
2011-04-14 Cichorek (1.3MB)    
2011-04-19 Podsiadło (940kB)    
2011-04-18 Wojtczak (1.5MB)    
2011-04-18 Szymerowska (1005.9kB)    
2011-03-15 Strzelecka (1.5MB)    
2011-04-11 Pichlak-Birnbaum (1.6MB)    
2011-03-18 Biegańska (1.4MB)    
2011-04-29 Sieczka (532.6kB)    
2012-02-01 Radosław Marek Wiśniewski - objęcie stanowiska (1.7MB)    
2012-04-16 Beata Pichlak-Birnbaum (1.2MB)    
2012-04-16 Maria Magdalena Biegańska (1.1MB)    
2012-04-16 Paweł Artur Wojtczak (1.2MB)    
2012-04-19 Maria Dorota Szymerowska (1.2MB)    
2012-04-19 Monika Strzelecka (1.2MB)    
2012-04-24 Grażyna Pilarska (1.1MB)    
2012-043-25Donata Tużnik (1.2MB)    
2012-04-26 Bożena Ewa Kołpak (1.5MB)    
2012-04-26 Dariusz Gadowicz (1.1MB)    
2012-04-26 Dariusz Gadowicz (1.1MB)    
2012-04-26 Edyta Helena Podyma (1.1MB)    
2012-04-26Ewa Bubień (1.1MB)    
2012-04-27 Dariusz Przyklenk (1.1MB)    
2012-04-27 Iwona Irena Gradzik (1.2MB)    
2012-04-27 Radosław Marek Wiśniewski (1.1MB)    
2012-04-27 Teresa Klimek (1.2MB)    
2012-04-27 Wojciech Bernard Ciemierzewski (1.1MB)    
2012-04-29 Agnieszka Cichorek (1.2MB)    
2012-04-29 Izabela Trojanowska (1.2MB)    
2012-04-30 Anna Ilona Kutek (1.1MB)    
2012-04-30 Anna Ilona Kutek - objęcie stanowiska (1MB)    
2012-04-30 Bernarda Anna Sieczka (1.9MB)    
2012-04-30 Ilona Małgorzata Nowaczyk (1.2MB)    
2012-04-30 Joanna Małgorzata Lejza (1.1MB)    
2012-04-30 Tomasz Adam Grześkowiak (1.5MB)    
2012-01-31 Ewa Bubień - odejście ze stanowiska (1.6MB)    
2012-06-28 Monika Strzelecka - odejście ze stanowiska (1.8MB)    
2012.07.09 Ewa Bubień - objęcie stanowiska (176.9kB)    
20.01.2012 Bożena Kołpak - odejście ze stanowiska (147.1kB)    
2012.07.27 Erwin Bolibrzuch - objęcie stanowiska (127.7kB)    
2012.08.31 Iwona Irena Gradzik - odejście ze stanowiska (1.3MB)    
2012.09.04 Robert Wojciech Torchała - objęcie stanowiska (1.2MB)    
2012.09.01 Iwona Irena Gradzik - objęcie stanowiska (1.3MB)    
2012.10.06 Radosław Wiśniewski - odejście ze stanowiska (190kB)    
15.11.2012 Ewa Bubień - odejście ze stanowiska (186.4kB)    
21_03_2013 Maria Biegańska - za rok 2012 (232.1kB)    
2013_04_20 Maria Szymerowska-za rok 2012 (119.8kB)    
2013_04_23 Ewa Bubień-za rok 2012 (175.7kB)    
2013_04_24 Grażyna Pilarska-za rok 2012 (176.9kB)    
2013_04_26 Bernarda Sieczka-za rok 2012 (151kB)    
2013_04_29 Agnieszka Cichorek-za rok 2012 (204.4kB)    
2013_04_29 Anna Kutek-za rok 2012 (120.3kB)    
2013_04_29 Dariusz Gadowicz-za rok 2012 (129kB)    
2013_04_29 Edyta Podyma-za rok 2012 (196.9kB)    
2013_04_29 Joanna Lejza-za rok 2012 (129kB)    
2013_04_29 Robert Torchała-za rok 2012 (158.1kB)    
2013_04_29 Teresa Klimek-za rok 2012 (205.1kB)    
2013_04_29 Wojciech Ciemierzewski-za rok 2012 (113kB)    
2013_04_30 Erwin Bolibrzuch-za rok 2012 (140.1kB)    
2013_04_30 Ilona Nowaczyk-za rok 2012 (158.2kB)    
2013_04_30 Iwona Gradzik-za rok 2012 (155kB)    
2013_04_30 Katarzyna Wolicka-za rok 2012 (174.4kB)    
2013_04_30 Paweł Kamiński-za rok 2012 (182.7kB)    
2013-07-30 Stańko (1.7MB)    
2011-09-28 - Ilona Nowaczyk (1.5MB)    
2014-01-24 Tomasz Grześkowiak (1.6MB)    
2014-04-28 Teresa Klimek (1.8MB)    
2014-04-25 Ewa Bubień (1.1MB)    
2014-04-23 Paweł Kamiński (1.8MB)    
2014-04-30 Erwin Bolibrzuch (1.1MB)    
2014-04-29 Anna Kutek (1.2MB)    
2014-04-29 Edyta Podyma (1.4MB)    
2014-04-30 Wojciech Ciemierzewski (1018.9kB)    
2014-05-05 Joanna Lejza (1.2MB)    
2014-04-29 Agnieszka Cichorek (1.7MB)    
2014-04-25 Robert Torchała (1.2MB)    
2014-04-30 Dariusz Gadowicz (1.6MB)    
2014-04-30 Bernarda Sieczka (1.3MB)    
2014-04-30 Ilona Skowera (1.4MB)    
2014-04-03 Maria Biegańska (1.8MB)    
2014-04-30 Jolanta Gadowicz (1.6MB)    
2014-04-30 Iwona Gradzik (1.3MB)    
2014-04-29 Grażyna Pilarska (1.5MB)    
2014-04-30 Kamila Stańko (1.6MB)    
2015-03-06 Paweł Kamiński (1.8MB)    
13-04-2015 oświadczenie majątkowe Paweł Kamiński - korekta (1.9MB)    
26-06-2015 korekta oświadczenia majątkowego Ewelina Chmura (2.1MB)    
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Ewelina Chmura (1.9MB)    
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Maria Biegańska (1.3MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Erwin Jacek Bolibrzuch 2014 rok (1.2MB)    
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Maria Biegańska (1.3MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Agnieszka Cichorek 2014 (1.9MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Edyta Podyma 2014 (868kB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Grażyna Pilarska 2014 rok (1.2MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Ilona Skowera 2014 (1.7MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Anna Kutek 2014 rok (1.2MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Teresa Klimek 2014 rok (1.1MB)    
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Ewa Bubień 2014 rok (1.7MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Joanna Lejza 2014 (1.3MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Wojciech Ciemierzewski 2014 rok (1MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Bernarda Sieczka 2014 (1.4MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Iwona Gradzik rok 2014 (1.3MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Jolanta Gadowicz 2014 rok (1.8MB)    
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Dariusz Gadowicz 2014 rok (1.8MB)    
29 10 2015 Lejza Joanna - na dzień odwołania ze stanowiska dyrektora SP w Kiełczowie (1.2MB)    
29 10 2015 Macowicz Karolina - na dzień powołania na po dyrektora SP w Kiełczowie (1.8MB)    
29 10 2015 Sieczka Bernarda - odowołanie ze stanowiska dyrektora SP w Borowej (1.3MB)    
29 10 2015 Torchała Robert - powołanie na stanowisko dyrektora SP w Borowej (1.4MB)    
Podyma E. (753.9kB)    
Macowicz K. (1.3MB)    
Klimek T. (1MB)    
Gadowicz D. (1.1MB)    
Gadowicz J. (1.2MB)    
Bubień E. GBP (1.5MB)    
Bubień E. GOK (1.4MB)    
Ciemierzewski W. (1.1MB)    
Kutek A. (1.1MB)    
Pilarska G. (1.1MB)    
Skowera I. (1.6MB)    
Torchała R. (1.3MB)    
Chmura E. (1.5MB)    
Biegańska M. (1MB)    
Cichorek A. (1.3MB)    
Kamiński P. Odwołanie ze stanowiska (1.7MB)    
Bubień E. Objęcie stanowiska (1.5MB)    
Erwin Bolibrzuch (1.3MB)    
osw Bolibrzuch ZUK (1.3MB)    
osw Podyma (729.2kB)    
osw Bolibrzuch ZUK (1.3MB)    
osw Bubien GBP (1.6MB)    
osw Bubien GOK (1.5MB)    
osw Cichorek (1.2MB)    
osw D.Gadowicz (1.8MB)    
osw Klimek (1.2MB)    
osw Kutek (1.1MB)    
osw Kwieecinska-Bednarska (1.5MB)    
osw Macowicz (1.2MB)    
osw Podyma (729.2kB)    
osw Sciesielska (993.4kB)    
osw Skowera (1.5MB)    
osw.J Gadowicz (1.5MB)    
ośw. Bieganska (1011.8kB)    
osw Gradzik (1.2MB)    
osw Pilarska (1MB)    
ośw. Torchala (1.3MB)    
osw Ciemierzewski (1MB)    
2017-08-24 Pilarska - za 2016-korekta (871.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:2013-05-21 14:35:07
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-05 15:23:51
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-05 15:23:55
Ostatnia zmiana:2017-08-24 15:11:07
Ilość wyświetleń:22532