Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Teresa Klimek - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik - Ewa Bubień - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gminny Osrodek Kultury
Kierownik - Izabela Trojanowska - za rok: 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (korekta) 2010 2011

Kierownik - Ewa Bubień- na dzień 31.01.2012 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Radosław Marek Wiśniewski - na dzień 01.02.2012 (objęcie stanowiska) za rok: 2011, złożono dnia 06.10.2012 (odejście ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień - na dzień 09.07.2012 (obięcie stanowiska)

Kierownik - Paweł Kamiński - złożono dnia 28.11.2012 (objęcie stanowiska) za rok 2012 2013 2014 za rok 2014 korekta z dnia 31.12.2015 (Odwołanie ze stanowiska)

Kierownik - Ewa Bubień - złożono dnia 15.11.2012 (odejście ze stanowiska) za rok 2015 z dnia 25.01.2016 (objęcie stanowiska) 2016

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Prezes - Marek Baliński - za rok: 
2004 2005 2006 na dzień 05.05.2008 (odejście ze stanowiska)
Prezes - Monika Strzelecka - za rok:
2007 2008 2009 2010 2011 na dzień 26.06.2012 (odejście ze stanowiska)
Prezes - Erwin Bolibrzuch-  z dnia
27.07.2012 (według stanu na dzień objęcie stanowiska) za rok 2012 2013 2014 2015 2016

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych
Kierownik - Barbara Długosz - na dzień
20.11.2006 r. za rok: 2006 2007
Kierownik - Iwona Katarzyna Ostrowska, Haszczak - za rok: 2008, na dzień 14.12.2009 r. (odejście ze stanowiska)
Kierownik - Beata Łabaczuk - na dzień
16.11.2009 r. (objęcie stanowiska) za rok: 2009 2010
Kierownik- Anna Ilona Kutek- na dzień 30.04.2012 r. (obęcie stanowiska) za rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny Długołęka
Dyrektor - Wojciech Ciemierzewski - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 na dzień 05.05.2008 (odejście ze stanowiska) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

p/o Dyrektora - Wioletta Haron - na dzień 14.05.2008 r. (objęcie stanowiska)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mirków
Dyrektor - Edyta Podyma - za rok:
2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Szkoła Podstawowa Dobroszów
Dyrektor - Helena Szyszka - za rok: 2002 2003 2004
Dyrektor - Dariusz Przyklenk - na dzień
01.01.2006 r. za rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Szkoła Podstawowa Kiełczów
Dyrektor - Bogumiła Olchówka - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dyrektor - Joanna Lejza - za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Po Dyrektora - Karolina Macowicz - na dzień 01.09.2015  (objęcie stanowiska) 2015 2016
Po Dyrektora  - Ewa Kwiecinska Bednarska - na dzień 31-12-2016

Szkoła Podstawowa Szczodre
Dyrektor - Elżbieta Turczyk - za rok:
2002 2003 2004 2005
Dyrektor - Małgorzata Lilianna Szeliga - za rok: 2006
Dyrektor - Bożena Kleszcz - na dzień 01.03.2009 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Agnieszka Cichorek - na dzień
23.03.2009 (objęcie stanowiska) za rok: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Szkoła Podstawowa Węgrów
Dyrektor - Iwona Gradzik - za rok:
2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Złżono dnia 31.08.2012(odejście ze stanowiska)
Dyrektpor - Robert Wojciech Torchała - Złożono dnia
04.09.2012 (objęcie stanowiska)za rok 2012 2013 2015

Szkoła Podstawowa w Borowej
Dyrektor - Bernarda Anna Sieczka - za rok:
2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 na dzień 31.08.2015 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Robert Torchała na dzień 01.09.2015 (objęcie stanowiska) za rok 2015 2016

Publiczne Gimnazjum w Borowej
Dyrektor - Elżbieta Turczyk - za rok:
2006 2007 2008 2009 2010

Dyrektor-Dariusz Gadowicz-za rok: 2011 2012  2013 2014 2015 2016

Zespół Szkól Brzezia Łąka
Dyrektor - Joanna Lejza - za rok:
2002 2003 2004 2005  2006, na dzień 31.08.2008 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Maria Dorota Szymerowska - Cieplicka - za rok:
2008 2009 2010 2011 2012
Dyrektor - Jolanta Gadowicz- za rok 2013 2014 2015 2016

Zespół Szkól Łozina
Dyrektor - Jacek Adam Łyko - za rok:
2005 2006, na dzień 31.08.2007 (odejście ze stanowiska)
p.o. Dyrektora - Agnieszka Podsiadło - na dzień
25.09.2007 za rok 2007  2008 2009 2010 na dzień 01.08.2012 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor Ilona Skowera za rok 2014 2015 2016

Dyrektor- Ilona Małgorzata Nowaczyk- na dzień 28.09.2011 (objęcie stanowiska), za rok 2011 2012
Dyrektor -Ilona Skowera - za rok 2013

Zespół Szkól Siedlec
Dyrektor - Maria Biegańska - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  korekta za rok 2014 2015 2016

Gimnazjum Wilczyce
Dyrektor - Grażyna Zbrożyna-Kubicza - za rok:
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dyrektor - Paweł Artur Wojtczak - za rok: 2008 2009 2010 2011, na dzień 31.08.23012 (odejście ze stanowiska)
Dyrektor - Iwona Gradzik - na dzień 
1.09.2012 (objęcie stanowiska), za rok 2012 2013 2014 2016

Zespół Gimnazjalno-Licealny Długołęka
Dyrektor - Grażyna Pilarska - za rok: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-korekta

Gminny Żłobek w Długołęce
Dyrektor - Kamila Stańko - na dzień 
30.07.2013 (objęcie stanowiska) za rok 2013 2014 korekta oświadczenia za rok 2014

Dyrektor - Ewelina Chmura - za rok 2015

ZOZ Siedlec Łozina
Kierownik / Likwidator - Tomasz Adam Grześkowiak - na dzień 24.01.2014

Załączniki

2012.07.09 Ewa Bubień - objęcie stanowiska (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-06-28 Monika Strzelecka - odejście ze stanowiska (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.08.01 Agnieszka Podsiadło - odejście ze stanowiska (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.11.21 Aleksander Ziobro - za rok 2011 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.08.01 Paweł Wojtczak - odejście ze stanowiska (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.11.28 Paweł Kamiński - objęcie stanowiska (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-29 Grześkowiak (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-30 Lejza (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-27 Turczyk (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-28 Podyma (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-29 Łabaczuk (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-29 Ciemierzewski (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-28 Kołpak (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-27 Trojanowska (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-27 Tużnik (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-28 Gradzik (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-28 Bubień (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-27 Klimek (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-26 Przyklenk (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-26 Pilarska (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-14 Cichorek (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-19 Podsiadło (940kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-18 Wojtczak (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-18 Szymerowska (1005.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-03-15 Strzelecka (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-11 Pichlak-Birnbaum (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-03-18 Biegańska (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-04-29 Sieczka (532.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-02-01 Radosław Marek Wiśniewski - objęcie stanowiska (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-16 Beata Pichlak-Birnbaum (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-16 Maria Magdalena Biegańska (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-16 Paweł Artur Wojtczak (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-19 Maria Dorota Szymerowska (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-19 Monika Strzelecka (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-24 Grażyna Pilarska (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-043-25Donata Tużnik (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-26 Bożena Ewa Kołpak (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-26 Dariusz Gadowicz (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-26 Dariusz Gadowicz (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-26 Edyta Helena Podyma (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-26Ewa Bubień (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-27 Dariusz Przyklenk (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-27 Iwona Irena Gradzik (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-27 Radosław Marek Wiśniewski (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-27 Teresa Klimek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-27 Wojciech Bernard Ciemierzewski (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-29 Agnieszka Cichorek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-29 Izabela Trojanowska (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-30 Anna Ilona Kutek (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-30 Anna Ilona Kutek - objęcie stanowiska (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-30 Bernarda Anna Sieczka (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-30 Ilona Małgorzata Nowaczyk (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-30 Joanna Małgorzata Lejza (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-04-30 Tomasz Adam Grześkowiak (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-01-31 Ewa Bubień - odejście ze stanowiska (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012-06-28 Monika Strzelecka - odejście ze stanowiska (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.07.09 Ewa Bubień - objęcie stanowiska (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.01.2012 Bożena Kołpak - odejście ze stanowiska (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.07.27 Erwin Bolibrzuch - objęcie stanowiska (127.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.08.31 Iwona Irena Gradzik - odejście ze stanowiska (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.09.04 Robert Wojciech Torchała - objęcie stanowiska (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.09.01 Iwona Irena Gradzik - objęcie stanowiska (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.10.06 Radosław Wiśniewski - odejście ze stanowiska (190kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.11.2012 Ewa Bubień - odejście ze stanowiska (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21_03_2013 Maria Biegańska - za rok 2012 (232.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_20 Maria Szymerowska-za rok 2012 (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_23 Ewa Bubień-za rok 2012 (175.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_24 Grażyna Pilarska-za rok 2012 (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_26 Bernarda Sieczka-za rok 2012 (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Agnieszka Cichorek-za rok 2012 (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Anna Kutek-za rok 2012 (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Dariusz Gadowicz-za rok 2012 (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Edyta Podyma-za rok 2012 (196.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Joanna Lejza-za rok 2012 (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Robert Torchała-za rok 2012 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Teresa Klimek-za rok 2012 (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_29 Wojciech Ciemierzewski-za rok 2012 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_30 Erwin Bolibrzuch-za rok 2012 (140.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_30 Ilona Nowaczyk-za rok 2012 (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_30 Iwona Gradzik-za rok 2012 (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_30 Katarzyna Wolicka-za rok 2012 (174.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_04_30 Paweł Kamiński-za rok 2012 (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013-07-30 Stańko (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011-09-28 - Ilona Nowaczyk (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-01-24 Tomasz Grześkowiak (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-28 Teresa Klimek (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-25 Ewa Bubień (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-23 Paweł Kamiński (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Erwin Bolibrzuch (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-29 Anna Kutek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-29 Edyta Podyma (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Wojciech Ciemierzewski (1018.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-05-05 Joanna Lejza (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-29 Agnieszka Cichorek (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-25 Robert Torchała (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Dariusz Gadowicz (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Bernarda Sieczka (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Ilona Skowera (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-03 Maria Biegańska (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Jolanta Gadowicz (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Iwona Gradzik (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-29 Grażyna Pilarska (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014-04-30 Kamila Stańko (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015-03-06 Paweł Kamiński (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-04-2015 oświadczenie majątkowe Paweł Kamiński - korekta (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-06-2015 korekta oświadczenia majątkowego Ewelina Chmura (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Ewelina Chmura (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Maria Biegańska (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Erwin Jacek Bolibrzuch 2014 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-06-2015 oświadczenie majątkowe Maria Biegańska (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Agnieszka Cichorek 2014 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Edyta Podyma 2014 (868kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Grażyna Pilarska 2014 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Ilona Skowera 2014 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Anna Kutek 2014 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Teresa Klimek 2014 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-08-2015 oświadczenie majątkowe Ewa Bubień 2014 rok (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Joanna Lejza 2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Wojciech Ciemierzewski 2014 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Bernarda Sieczka 2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Iwona Gradzik rok 2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Jolanta Gadowicz 2014 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01-09-2015 oświadczenie majątkowe Dariusz Gadowicz 2014 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 10 2015 Lejza Joanna - na dzień odwołania ze stanowiska dyrektora SP w Kiełczowie (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 10 2015 Macowicz Karolina - na dzień powołania na po dyrektora SP w Kiełczowie (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 10 2015 Sieczka Bernarda - odowołanie ze stanowiska dyrektora SP w Borowej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 10 2015 Torchała Robert - powołanie na stanowisko dyrektora SP w Borowej (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podyma E. (753.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Macowicz K. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klimek T. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gadowicz D. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gadowicz J. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bubień E. GBP (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bubień E. GOK (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ciemierzewski W. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kutek A. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pilarska G. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skowera I. (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Torchała R. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Chmura E. (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Biegańska M. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Cichorek A. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kamiński P. Odwołanie ze stanowiska (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bubień E. Objęcie stanowiska (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Erwin Bolibrzuch (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Bolibrzuch ZUK (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Podyma (729.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Bolibrzuch ZUK (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Bubien GBP (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Bubien GOK (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Cichorek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw D.Gadowicz (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Klimek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Kutek (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Kwieecinska-Bednarska (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Macowicz (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Podyma (729.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Sciesielska (993.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Skowera (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw.J Gadowicz (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ośw. Bieganska (1011.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Gradzik (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Pilarska (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ośw. Torchala (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw Ciemierzewski (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017-08-24 Pilarska - za 2016-korekta (871.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:2013-05-21 14:35:07
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-05 15:23:51
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-05 15:23:55
Ostatnia zmiana:2017-08-24 15:11:07
Ilość wyświetleń:22796

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij