Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Długołęka i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej.

1. Dowóz zbiorowy

Urząd Gminy Długołęka organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej. Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dotyczy tylko najbliższej placówki, która spełnia wymogi zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego indywidualnie dla każdego dziecka (w Gminie Długołęka funkcjonuje jedno przedszkole z oddziałem integracyjnym).

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Długołęka, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej proszeni są o złożenie wypełnionego wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 wraz z załącznikami w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce, ul. Wiejska 23, II piętro, pokój nr 12, w terminie do 30 czerwca 2016 roku.

Plik do pobrania: Wniosek o zorganizowanie dowozu zbiorowego

2. Dowóz indywidualny

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Długołęka. Umowa zawierana jest na rok szkolny na podstawie zapisów Zarządzenia nr 313/2012 Wójta Gminy Długołęka. Rodzic/opiekun prawny z wypełnionym wnioskiem zgłasza się do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce, ul. Wiejska 23, II piętro, pokój nr 12.

Zarządzenie Nr 313/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  

Zarządzenia nr 181/2016 Wójta Gminy Długołęka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 313/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 października 2012 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Plik do pobrania: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

3. Dowóz środkami komunikacji publicznej

Plik do pobrania: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):

1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.

2. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka - dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)

5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Wniosek o zorganizowanie dowozu zbiorowego (24.4kB) Zapisz dokument  
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (18.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Żaneta Halik
Data utworzenia:2016-06-23 14:38:58
Wprowadził do systemu:Krzysztof Płysa
Data wprowadzenia:2016-06-23 14:39:15
Opublikował:Krzysztof Płysa
Data publikacji:2016-06-23 14:41:19
Ostatnia zmiana:2016-06-23 14:49:14
Ilość wyświetleń:1208

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij