Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia powinien:

1)      Wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2)      Zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego budynku (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach.

3)      Powiadomić właściwego miejscowo: komendanta oddziału straży granicznej (w przypadku przeprowadzania imprezy w strefie nadgranicznej) oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej).

Zezwolenie na imprezę.

Wójt, burmistrz oraz prezydent miasta wydaje zezwolenie na imprezę masową albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej siedmiu dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

W zezwoleniu musi się znaleźć stwierdzenie, że impreza masowa jest imprezą podwyższonego ryzyka, w przypadku gdy wynika to z informacji o przewidywanych zagrożeniach, opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, wniosku podmiotu zarządzającego rozrywkami.

Między innymi wójt odmawia wydania zezwolenia w przypadku:

1)      Niezłożenia przez organizatora wymaganych opinii policji i straży pożarnej i dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2)      Niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 imprezach masowych, czyli np. niezapełnienia udziału służb porządkowych czy zaplecza higieniczno – sanitarnego oraz pomocy medycznej.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Kopię decyzji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia jej wydania m. In. wójt, czy burmistrz przekazuje do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej, kierownika pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego.

Niezbędne dokumenty.

Organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dołącza:

1)      Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa.

2)      Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

3)      Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

4)      Informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

5)      Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa.

6)      Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadkach meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

7)      Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

8)      Informację o powiadomieniu Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504).Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-05 12:56:02
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-05 12:55:52
Ostatnia zmiana:2010-09-05 12:56:19
Ilość wyświetleń:3481

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij