Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
55-095 Mirków
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Tel. (71) 323 02 03
Fax. (71) 323 02 04
NIP: 896-13-05-118 REGON: 000536597
gmina@gmina.dlugoleka.pl


Uwaga!!!

Wpłat należności z tyt. podatków za 2015 rok: rolnego, od nieruchomości, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych podane w decyzjach organu podatkowego za rok 2015.


W podatkach: rolnym, od nieruchomości, leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, od osób prawnych podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych obowiązują indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Wydział Finansów Publicznych. W przypadku nieodebrania zawiadomienia, swój indywidualny numer rachunku można uzyskać w Wydziale Finansów Publicznych (pok. 115).


Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia podatku z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy:

GMINA DŁUGOŁĘKA

Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Oddział w Długołęce

86 9584 1021 2003 0300 0101 0012


Należności z tytułu: 
- opłaty skarbowej
- dzierżaw
- najmu
- renty planistycznej
- użytkowania wieczystego
- wykonania przyłącza kanalizayjnego
- wodociągowego
- wycinki drzew
- kar sądowych
itp. 

należy wpłacać na konto bankowe Gminy Długołęka
GMINA DŁUGOŁĘKA
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Oddział w Długołęce
31 9584 1021 2003 0300 0101 0032  


 Uwaga!!!

Wydział Finansów Publicznych informuję, że zostały utworzone indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy uiszczać kwartalną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

I rata - 15.01.2015r.

II rata - 15.04.2015r.

III rata - 15.07.2015r.

IV rata - 15.10.2015r.

Wpłat prosimy dokonywać na numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych pocztą. W przypadku nieodebrania zawiadomienia, swój indywidualny numer rachunku można uzyskać w Wydziale Finansów Publicznych (pok. 119).


Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy:

GMINA DŁUGOŁĘKA

Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Oddział w Długołęce

41 9584 1021 2003 0300 0101 0046


Należności z tytułu:
- udziałów podatkowych,
- subwencji i dotacji

należy wpłacać na konto bankowe Gminy Długołęka:
92 9584 1021 2003 0300 0101 0001
 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".